Termeni și condiții

1. Definiții generale

1.1  SERVICIU – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale WEBSITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice.

1.2  UTILIZATOR – persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare între SC INTERSID SRL și acesta.

1.3  CONT – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur UTILIZATOR accesul la zone restricționate ale WEBSITE-ULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

1.4  CLIENT – Persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, prin orice mijloc sau în baza unui acord de utilizare între SC INTERSID SRL și acesta, sau persoana fizică sau juridică care beneficiază de pe urma produselor și/sau serviciilor oferite de SC INTERSID SRL și achiziționate de către acesta prin folosirea SERVICIULUI.

1.5  DOCUMENT – prezentele Termeni si Conditii

1.6  BULETIN INFORMATIV / NEWSLETTER – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către SC INTERSID SRL într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea SC INTERSID SRL cu referire la informațiile conținute de acesta.

1.7  TRANZACȚIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către SC INTERSID SRL către Client indiferent de modalitatea de livrare.

1.8  CONTRACT la distantă – conform definiției cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014.

2. Politica de termeni si conditii generală

2.1  Acest document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai website-ului/conținutului/serviciului de către utilizator sau client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între SC INTERSID SRL și acesta.

2.2  Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea website-ului public https://www.intersid.ro .

2.3  Folosirea, inclusiv dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, conținutului/serviciului, implică aderarea utilizatorului sau clientului la prezentele Termeni si Conditii în afără de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.

2.4  Prin folosirea site-ului/conținutului/serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia.

2.5  De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse website-ului, conținutului, serviciului, SC INTERSID SRL sau oricărui terț cu care SC INTERSID SRL are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

3. Conținut website și drept de proprietate

3.1 Conținutul informativ/imagistic prezentat pe website este PROPRIETATEA INTELECTUALĂ a SC INTERSID SRL.

3.2  Nici un conținut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea SC INTERSID SRL și/sau al angajatului SC INTERSID SRL care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, fată de respectivul conținut.

3.3  Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decat cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășeste sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vanzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

3.4  Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificațiile produsului și compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii producatorului înainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre cumpărător și www.intersid.ro sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, coroborată cu Ordonanta Guvernului nr. 130/2000, privind regimul juridic al contractelor la distanță.

3.5  Administratorul www.intersid.ro face eforturi permanente pentru a păstra acuratetea informațiilor de pe website, însă uneori acestea pot conține inadvertențe (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producator fără preaviz sau viciate de erori de operare). Atenție: fotografiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard.

4. Politica de vânzare online

4.1  Accesul la serviciu este permis oricărui utilizator care posedă, își creeaza un cont sau realizeaza achizitia fără cont.

4.2  Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui sa accepte prevederile prezentului document, anume aceste termeni si conditii.

5. Produsele oferite online pe www.intersid.ro

5.1  Produsele comercializate prin intermediul website-ului www.intersid.ro sunt noi, în ambalajul SC INTERSID SRL și în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscală și declarație de conformitate, conform legislației în vigoare.

5.2  Produsele și serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document și în limita stocului disponibil. Din acest motiv SC INTERSID SRL își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în oferta sa curenta, sau în stoc.

5.3  Preturile prezentate nu includ cheltuielile de livrare, în afara cazului în care se specifică altfel pe site. Prețul de achiziție tiparit pe factura fiscală va fi acelați cu cel stabilit în momentul confirmării comenzii, ca fiind comandă fermă.

6. Valabilitatea și confirmarea comenzilor

6.1  SC INTERSID SRL își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele și/sau serviciile disponibile pe site fără notificarea prealabilă a Utilizatorului / Clientului.

6.2  Prețul de achiziție al produselor și serviciilor este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil.

6.3  Prețul de achiziție al produselor și serviciilor promoționale este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale, definită concret pe website.

6.4  Prețul de achiziție al produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul părților.

6.5  Prețul de achiziție al produselor și/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu se poate modifica.

6.6  Clientul poate renunța la produsele și serviciile achiziționate prin comandă, numai în perioada de timp cuprinsă între emiterea comenzii ți confirmarea telefonică făcută de client angajatului nostru.

7. Limitare și responsabilități

7.1  SC INTERSID SRL nu poate fi ținută responsabilă pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu, etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentată sau nu pe website, sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conținutului care pot conduce la orice fel de pierderi.

7.2  SC INTERSID SRL nu garantează utilizatorului sau clientului acces pe site sau la serviciu și nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial și/sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fară acordul prealabil scris al SC INTERSID SRL

7.3  SC INTERSID SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor website-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele website-uri, raspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

8. Forța majoră

8.1  Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricareia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

8.2  Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerată de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

8.3  Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice masuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

8.4  Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să îi notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fară ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte părți daune-interese.

8.5  Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de maxim 30 zile de la data producerii evenimentului.

9. Litigii și drept aplicabil

9.1  Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc. website-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către SC INTERSID SRL Utilizatorului/Clientului, prin accesare și/sau expediat prin orice mijloc, acesta se declară de acord cel puțin cu prezentele „Termeni si Conditii”.

9.2  SC INTERSID SRL nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, prețenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termeni și Condiții.

9.3  Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

9.4  Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

10. Dispoziții finale pentru termeni si conditii

10.1  SC INTERSID SRL își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

10.2  Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe www.intersid.ro și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

10.3  În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată de la sediul proprietarului website-ului, în speță de la sediul SC INTERSID SRL sau unui organism de rezolvare a disputelor alternative (prin procedura medierii), agreat de ambele părți.

10.4  Fiind de acord cu acești Termeni și condiții, clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a prezentului website.

Vreți să ne întrebați ceva? Ne puteți scrie aici.

Abonează-te la newsletter

Abonează-te la newsletter și fii primul care află reducerile, ofertele și noutățile despre articole medicale, consumabile medicale si multe altele