Regulament campanie Produsul Săptămânii

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania “Produsul Saptamanii” (numită în cele ce urmează și ”Campania”) este organizată de SC Intersid SRL, cu sediul în Str. Parcul Tineretului nr. 1, sc. B, et. 2, ap. 6, județul Botoșani, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/399/2019, CUI RO6805913.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament (”Regulamentul”) este finală și obligatorie pentru orice participant la Campanie (”Participant”). Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. 

Art. 1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

 

Articolul 2. Denumire. Locul desfășurării. Durată

Art. 2.1. Campania promoțională poartă denumirea ”Produsul Saptamanii”.

Art. 2.2. Campania promoțională se desfășoară pe teritoriul României, prin website-ul www.intersid.ro și prin comenzi la oricare dintre numerele de telefon sau email-uri ale Organizatorului.

Art. 2.3. Campania se desfășoară pe o perioada nedeterminata, în limita stocurilor disponibile. Cantitățile oferite spre vânzare în cadrul campaniei sunt toate cantitățile din stocul societății fără nicio limitare. 

 

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă articolele medicale, produsele de îngrijire personală, produse de îngrijire bebeluși, detergenți și alte articole și consumabile comercializate de Organizator, ce sunt semnalizate ca fiind parte din Campanie și pot fi achiziționate de pe www.intersid.ro.

 

Articolul 4. Dreptul și condițiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei și persoanele juridice, potrivit Art. 2.2. de mai sus, care achiziționează produsele menționate la Articolul 3.1.

 

Articolul 5. Modul de desfășurare a campaniei promoționale

Art. 5.1. Produsele supuse Campaniei vor fi semnalizate pe www.intersid.ro si promovate clientilor prin intermediul paginii de Facebook Intersid, email si telefonic.

Art. 5.2. Produsele implicate în campanie sunt supuse reducerilor si ofertelor stabilite de Organizator in functie de numarul vanzarilor, stocurilor disponibile si altor criterii obiective.

Art. 5.3. Fiecare reducere sau oferta aplicata produselor supuse Campaniei, vor fi valabile  pentru o perioada de 6 zile (de luni, pana duminica inclusiv), in limita stocului disponibil. Dupa aplicarea reducerilor sau ofertelor unui produs din cadrul Campaniei pentru o perioada de 6 zile, pretul produsul poate reveni la pretul anterior acestor modificari temporare.

Art. 5.4. Reducerile si ofertele din cadrul Campaniei se cumuleaza cu alte oferte si reduceri in desfasurare la momentul achizitiei.

Art. 5.5. Produsele trebuie achiziționate de Participanți în perioada Campaniei de pe www.intersid.ro, prin comenzi telefonice sau prin email. 

Art. 5.6. Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor, plata prin tichete cadou sau orice altă formă de plată cu excepția celei agreate în ziua respectivă. 

Art. 5.7.Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se va face în ordinea plasării comenzii. Pentru livrarea produselor la domiciliu prin curier, cumpărătorul va trebui să achite o taxă de transport, cost ce va fi facturat suplimentar pe aceeași factură, daca nici o alta oferta nu dispune altfel. În plus, va fi facturată o taxă de plata prin numerar la livrare, daca este cazul si o taxa de procesare a comenzii. Mai multe detalii despre modalitățile de plată și livrare sunt disponibile aici: https://intersid.ro/transport-si-plata/ .

Art. 5.8. Returnarea produselor achiziționate se va realiza respectând condițiile de retur valabile în mod obișnuit, în afara Campaniei. Mai multe detalii despre returnarea produselor sunt disponibile aici: https://intersid.ro/retur-si-rambursare/ .

 

Articolul 6. Taxe și impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfășoară în scopul stimulării vânzărilor. 

 

Articolul 7. Limitarea răspunderii

Art. 7.1. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să participe. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de Internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclta participarea la campanie în perioada de desfășurare a acesteia. 

 

Articolul 8. Informarea participanților

Art. 8.1. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putând fi consultat pe site-ul www.intersid.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei. 

 

Articolul 9. Litigii

Art. 9.1. Orice reclamație având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest regulament sau trimită pe email la [email protected] în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 9.2. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

Articolul 10. Întreruperea campaniei promoționale

Art. 10.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe campania promoțională pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, postări social media etc.)

Art. 10.2. În situația în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanților care au îndeplinit condițiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 

Articolul 11. Dispoziții finale

Art.11. Prin achiziționarea unui produs participant la Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. 

SC Intersid SRL

prin 

Delia Ianovici

Act adițional Nr.1 la Regulament campanie Produsul Săptămânii

Organizatorul campaniei promoționale pentru consumatori „Produsul Săptămânii” (denumită în continuare „Campania”, Intersid SRL (denumit în continuare „Organizatorul”), cu sediul în Str. Parcul Tineretului nr. 1, sc. B, et. 2, ap. 6, județul Botoșani, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/399/2019, CUI RO6805913

 

Decide modificarea Regulamentului Campaniei după cum urmează:

 

Art. 2.3. Campania se desfășoară pe o perioadă nedeterminată, în limita stocurilor disponibile. Cantitățile oferite spre vânzare în cadrul campaniei pot fi supuse limitărilor de Organizator.

 

La Regulamentul Campaniei se adaugă:

 

Art. 5.9. Organizatorul poate stabili cantitatea maximă de produse din cadrul Campaniei ce poate fi achiziționată într-o singură comandă de către un Participant. Dacă Organizatorul impune o astfel de limită, aceasta va fi transmisă în cadrul ofertei prin mijloacele de comunicare specificate în art. 5.1.

 

12. Protecția datelor cu caracter personal

Art. 12.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) aplicabil începând cu 25.-5.2018.

Art. 12.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Art. 12.3 Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri: 

a. organizarea și desfășurarea Campaniei, ofertarea și acordarea discounturilor la produsele participante;

b. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului în scopuri promotionale si publicitare în legătură cu ofertele actuale în cadrul campaniei (consimțământul persoanelor vizate);

c. transmiterea de comunicari comerciale în scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicari similare (consimțământul persoanelor vizate);

d. prelucrări automate, inclusiv profilare; (consimțământul persoanelor vizate);

e. plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente (obligația legală a Organizatorului);

f. în vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Organizatorul în scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

g. soluționarea oricăror plangeri in legatura cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea discounturilor afișate;

h. punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărare în instanța și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);

i. Activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

Art. 12.4. În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimțământ în orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuză sa comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

Art. 12.5. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei.

 • Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);

 • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;

Art. 12.6. Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligații de raportare si plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Art. 12.7. În temeiul dispozițiilor legale, fiecare Participant beneficiază de următoarele drepturi în legătură cu datele sale personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;

 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care îl privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;

 • Dreptul de a-și retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;

 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);

 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

Art. 12.8. Pentru exercitarea acestor drepturi Participantii se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către INTERSID SRL cu sediul social în cu sediul în Str. Parcul Tineretului nr. 1, sc. B, et. 2, ap. 6, județul Botoșani sau la adresa de email [email protected]

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email [email protected] sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

 

Prevederile prezentului Act adițional se completează cu prevederile Regulamentului Campaniei „Produsul săptămânii”, care rămân nemodificate și pe deplin aplicabile, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului Act adițional.INTERSID SRL

prin

 

Delia Ianovici

Abonează-te la newsletter

Abonează-te la newsletter și fii primul care află reducerile, ofertele și noutățile despre articole medicale, consumabile medicale si multe altele