Regulament campanie Produsul Săptămânii

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania “Produsul Saptamanii” (numită în cele ce urmează și ”Campania”) este organizată de SC Intersid SRL, cu sediul în Str. Parcul Tineretului nr. 1, sc. B, et. 2, ap. 6, județul Botoșani, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/399/2019, CUI RO6805913.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament (”Regulamentul”) este finală și obligatorie pentru orice participant la Campanie (”Participant”). Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. 

Art. 1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

 

Articolul 2. Denumire. Locul desfășurării. Durată

Art. 2.1. Campania promoțională poartă denumirea ”Produsul Saptamanii”.

Art. 2.2. Campania promoțională se desfășoară pe teritoriul României, prin website-ul www.intersid.ro și prin comenzi la oricare dintre numerele de telefon sau email-uri ale Organizatorului.

Art. 2.3. Campania se desfășoară pe o perioada nedeterminata, în limita stocurilor disponibile. Cantitățile oferite spre vânzare în cadrul campaniei sunt toate cantitățile din stocul societății fără nicio limitare. 

 

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă articolele medicale, produsele de îngrijire personală, produse de îngrijire bebeluși, detergenți și alte articole și consumabile comercializate de Organizator, ce sunt semnalizate ca fiind parte din Campanie și pot fi achiziționate de pe www.intersid.ro.

 

Articolul 4. Dreptul și condițiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei și persoanele juridice, potrivit Art. 2.2. de mai sus, care achiziționează produsele menționate la Articolul 3.1.

 

Articolul 5. Modul de desfășurare a campaniei promoționale

Art. 5.1. Produsele supuse Campaniei vor fi semnalizate pe www.intersid.ro si promovate clientilor prin intermediul paginii de Facebook Intersid, email si telefonic.

Art. 5.2. Produsele implicate în campanie sunt supuse reducerilor si ofertelor stabilite de Organizator in functie de numarul vanzarilor, stocurilor disponibile si altor criterii obiective.

Art. 5.3. Fiecare reducere sau oferta aplicata produselor supuse Campaniei, vor fi valabile  pentru o perioada de 6 zile (de luni, pana duminica inclusiv), in limita stocului disponibil. Dupa aplicarea reducerilor sau ofertelor unui produs din cadrul Campaniei pentru o perioada de 6 zile, pretul produsul poate reveni la pretul anterior acestor modificari temporare.

Art. 5.4. Reducerile si ofertele din cadrul Campaniei se cumuleaza cu alte oferte si reduceri in desfasurare la momentul achizitiei.

Art. 5.5. Produsele trebuie achiziționate de Participanți în perioada Campaniei de pe www.intersid.ro, prin comenzi telefonice sau prin email. 

Art. 5.6. Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor, plata prin tichete cadou sau orice altă formă de plată cu excepția celei agreate în ziua respectivă. 

Art. 5.7.Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se va face în ordinea plasării comenzii. Pentru livrarea produselor la domiciliu prin curier, cumpărătorul va trebui să achite o taxă de transport, cost ce va fi facturat suplimentar pe aceeași factură, daca nici o alta oferta nu dispune altfel. În plus, va fi facturată o taxă de plata prin numerar la livrare, daca este cazul si o taxa de procesare a comenzii. Mai multe detalii despre modalitățile de plată și livrare sunt disponibile aici: https://intersid.ro/transport-si-plata/ .

Art. 5.8. Returnarea produselor achiziționate se va realiza respectând condițiile de retur valabile în mod obișnuit, în afara Campaniei. Mai multe detalii despre returnarea produselor sunt disponibile aici: https://intersid.ro/retur-si-rambursare/ .

 

Articolul 6. Taxe și impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfășoară în scopul stimulării vânzărilor. 

 

Articolul 7. Limitarea răspunderii

Art. 7.1. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să participe. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de Internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclta participarea la campanie în perioada de desfășurare a acesteia. 

 

Articolul 8. Informarea participanților

Art. 8.1. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putând fi consultat pe site-ul www.intersid.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei. 

 

Articolul 9. Litigii

Art. 9.1. Orice reclamație având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest regulament sau trimită pe email la comenzi@intersid.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 9.2. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

Articolul 10. Întreruperea campaniei promoționale

Art. 10.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe campania promoțională pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, postări social media etc.)

Art. 10.2. În situația în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanților care au îndeplinit condițiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 

Articolul 11. Dispoziții finale

Art.11. Prin achiziționarea unui produs participant la Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. 

SC Intersid SRL

prin 

Delia Ianovici

Abonează-te la newsletter!

Fii primul care află reducerile, ofertele și noutățile despre articole medicale, consumabile medicale si multe altele