REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI 
„Câștigă articole medicale cu Intersid”

 

Perioada de desfășurare: 14.12.2021 ora 12:00– 21.12.2021 ora 23:59ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului „Câștigă articole medicale cu Intersid” (denumit în continuare “Concursul”) este SC Intersid SRL, cu sediul în Str. Parcul Tineretului nr. 1, sc. B, et. 2, ap. 6, județul Botoșani, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/399/2019, CUI RO6805913.

 

ARTICOLUL 2. TEMEIUL LEGAL. SCOPUL

2.1. Prezentul Concurs se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

 

ARTICOLUL 3. ARIA ȘI DURATA DE DESFĂȘURARE

3.1. Concursul va avea loc în perioada 14.12.2021 ora 12:00– 21.12.2021 ora 23:59 inclusiv, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

3.2. Concursul este organizat și desfășurat pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginii de Facebook Intersid (https://www.facebook.com/intersid.ro/)

 

ARTICOLUL 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Poate participa la Concurs orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reședința în România, care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului și care deține un cont de Facebook (“Participanții“).

La Concurs nu au dreptul să participe:

 • angajații INTERSID SRL și persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora;

 • angajații agențiilor colaboratoare în derularea prezentului Concurs, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora.

4.2. Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial (“Regulamentul”).

4.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

4.4. Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Facebook.

4.5. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui Participant pe pagina website-ul www.intersid.ro în sectiunea Regulamente campanii. 

 

ARTICOLUL 5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE

5.1. Înscrierea la Concurs se face automat pentru toate persoanele care îndeplinesc condițiile de participare de la Art. 4 și au urmat toți pașii de mai jos:

 • Să menționeze în secțiunea comentarii a postarii care anunță Concursul, produsele medicale pe care ar vrea sa le gaseasca în portofoliul de produse pe www.intersid.ro 

 • Sa aprecieze pagina de Facebook Intersid

 • Sa aprecieze și să distribuie postarea de pe Facebook care anunta Concursul

5.2. Un participant poate trimite mai multe comentarii și fiecare dintre acestea vor fi considerate la extragerea la sorți.

5.3. Participarea la acest Concurs implică acceptarea tuturor prevederilor prezentului Regulament de către participanți.

5.4. Vor fi considerate valabil înscrise în Concurs înscrierile efectuate până la data de 21.12.2021, ora 23.59.

5.5. Condițiile de înscriere la Concurs vor fi prezentate pe scurt, de către Organizator, pe pagina de Facebook Intersid (https://www.facebook.com/intersid.ro/) și prin e-mailuri trimise către abonații la newsletterul Intersid. Prin intermediul acestor canale se va face trimitere către acest Regulament, publicat pe www.intersid.ro

 

ARTICOLUL 6. DESCRIEREA PREMIILOR

6.1. Premiul oferit în cadrul acestui Concurs, este format din:

 • 1 x cutie măști de protecție flat-fit FFP2 (25 buc.) în valoare de 175 lei (include TVA)

 • 1 x dezinfectant Promanum Pure Bbraun cu pompă de dozaj (1000ml) în valoare de 46,97 lei (include TVA)

 • 1 x kit componente trusa de prim ajutor în valoare de 86,87 lei (include TVA): 

  • Leucoplast :3m x 5cm  -1 rola

  • Leucoplast: 2,5m x 2,5cm – 1 rola

  • Pansament individual: 2cm / 6cm- 10 buc

  • Pansament cu rivanol: 6cm / 10cm- 5 buc

  • Pansaplast (plasture) :6cm / 50cm  -1 buc

  • Vata hidrofila :50g- 2 pac

  • Comprese sterile:10cm / 8cm x 10buc/pac- 10 pac

  • Alcool sanitar : 200 ml

  • Alcool iodat: 200 ml

  • Rivanol solutie 1‰ : 200 ml

  • Apa oxigenata:  -100 g (ml)

 

ARTICOLUL 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

7.1. Desemnarea câștigătorului se va face prin tragere la sorți folosind platforma online www.commentpicker.com, iar numele lui va fi anunțat cel târziu, în data de 22.12.2021 ora 18:00, pe pagina de Facebook Intersid (https://www.facebook.com/intersid.ro/).

7.2. În urma tragerilor la sorti se vor desemna 1 castigator si 2 rezerve aferente. In situatia în care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial, sau a mai fost desemnat castigator in cadrul prezentului concurs, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata dintr-un reprezentant al Organizatorului.

7.3. In termen de 7 zile de la desemnare, castigatorul va fi contactat prin intermediul serviciului de mesagerie Messenger, pentru a-i informa despre faptul ca a fost desemnat castigator, precum si prin afisarea userul de Facebook al acestuia, intr-un comentariu la postarea de concurs, dupa tragerea la sorti.

7.4. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnat castigator nu raspunde la mesajele reprezentantului Organizatorului in termenul de 7 zile sus-mentionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si va fi declarat castigator primul participant extras ca rezerva. In situatia in care niciunul dintre participantii extras castigator sau rezerve nu vor putea fi contactati, se va efectua o alta tragere la sorti in vederea stabilirii castigatorului.

7.5. Dupa primirea mesajului Organizatorului castigatorul va transmite Organizatorului un mesaj de confirmare, precum si datele sale de contact constand in: nume, prenume, numar de telefon si adresa de corespondenta la care doreste expedierea premiului; prin intermediul unui mesaj scris prin intermediul serviciului de mesagerie Messenger, in termen de 48 ore lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator.

7.6. Prin mesajul transmis Organizatorului, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva.

Datele cu caracter personal solicitate in cadrul comunicarii cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare in vederea validarii participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor.

7.7. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant, fiind contactat in acest sens urmatorul participant desemnat castigator.

7.8. Dupa validare, castigatorul va  intra in posesia premiului in termen de cel mult 1 (una) luna de la data anuntarii acestuia. Castigatorul va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

7.9. Situatiile in care castigatoriul nu va putea fi contactat in vederea ridicarii coletelor ce contine premiul expediat de catre Organizator, sau va refuza sa intre in posesia acestuia, atrag decaderea acestora din toate drepturile, iar premiul neridicat va ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia. Castigatorul nu poate cere si nu poate obtine contravaloarea in bani a premiului castigat.

 

ARTICOLUL 8. TAXE ȘI IMPOZITE

8.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate, în cazul în care valoarea acestora depășește suma de 600 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

8.2. Prin simpla participare la Campanie, participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

Secțiunea VIII. Protecția datelor cu caracter personal

8.3. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe toată Durata Concursului şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezentul Concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

8.4. Datele personale colectate, respectiv numele contului de Facebook cu care se face înscrierea în Concurs, comentariul postat, numele și prenumele, vârsta, telefonul și adresa câștigătorilor vor fi colectate și folosite în scopul înscrierii Participanților la Concurs și acordarea premiilor. Participarea la Concurs este voluntară și are ca temei legal consimțământul Participantului, manifestat prin postarea unui comentariu. În consecință, în situația în care un Participant nu dorește să furnizeze datele necesare în vederea validării drept câștigător, Organizatorul se află în imposibilitatea acordării premiului.

8.5. Nu vom publica pe site-ul nostru web numele, prenumele, fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

8.6. Organizatorul va prelucra datele personale ale Participanților pe întreaga durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorului.

8.7. Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societatea de curierat care va asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

8.8. INTERSID S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Facebook şi la utilizarea acestora de către Facebook. Prin înscrierea in Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a Facebook la adresa https://www.facebook.com/policy.php .

8.9. În temeiul dispozițiilor legale, fiecare Participant beneficiază de următoarele drepturi în legătură cu datele sale personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;

 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care îl privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;

 • Dreptul de a-și retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;

 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);

 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

8.10. Pentru exercitarea acestor drepturi Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către INTERSID SRL cu sediul social in cu sediul în Str. Parcul Tineretului nr. 1, sc. B, et. 2, ap. 6, județul Botoșani sau la adresa de email [email protected]

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email [email protected] sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

 

ARTICOLUL 9. LITIGII

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.ORGANIZATOR,

SC INTERSID S.R.L.

prin 

 

Delia IANOVICI, Administrator

Abonează-te la newsletter

Abonează-te la newsletter și fii primul care află reducerile, ofertele și noutățile despre articole medicale, consumabile medicale si multe altele